• karen-shop@gmail.com

วีดีโอสวยๆ


เพลงกะเหรียง สาวกะเหรี่ยง กะเหรี่ยง ปว่ากาญอ ปากาญอ ปากะญอ

พิธีแต่งาน ปากาญอ ปว่ากาญอ karen เพลงกะหรี่ยง งานแต่งงาน พิธีแต่งาน กลุ่มชาติพันธ์

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

งานสมัชชาเยาวชนชาติพันธุ์ 5 ชายแดนจังหวัดตากครั้งที่ 4

สืบสานประเพณีของปากาญอ

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ดูรถเข็น (฿0.00)