• karen-shop@gmail.com
ประเพณีปีใหม่

ประเพณีปีใหม่

โดยหัวหน้าหมู่บ้านจะเป็นผู้ระบุวันล่วงหน้า แต่ละหมู่บ้านจะมีปีใหม่ในแต่ละปีไม่ตรงกัน เพราะเป็นพิธีที่หมายถึงการเริ่มต้นของฤดูกาลการเกษตร และอยู่เย็นเป็นสุข

Share This

Comments

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ดูรถเข็น (฿0.00)